Coin Ngc Choice

Athena

 • Near East / Egypt Athena Owl Athens Ar Tetradrachm Coin 400 Bc. Ngc Choice Xf
 • Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin (119 Bc, New Style) Ngc Choice Vf
 • Athens Athena Owl Tetradrachm Coin (465-455 Bc) Ngc Choice Vf Early Issue
 • Ancient Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin (440-404 Bc) Ngc Choice Xf
 • Greek Corinth Ar Stater Pegasus & Athena Silver Coin 300 Bc Ngc Choice Xf (ef)
 • Near East / Egypt Athena Owl Athens Ar Tetradrachm Coin 400 Bc. Ngc Choice Vf
 • Ancient Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Silver Coin 440 Bc Ngc Choice Vf
 • Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin 440-404 Bc. Certified Ngc Choice Au
 • Acarnania Anactorium Ar Stater 350 Bc Pegasus Athena Coin Ngc Choice Xf (ef)
 • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike
 • Athens Greek Athena Owl Tetradrachm Ancient Coin 440-404 Bc Ngc Choice Vf
 • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike
 • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike
 • Acarnania Leucas Ar Stater 300 Bc Pegasus And Athena Coin Ngc Choice Vf
 • Greek Corinth Ar Stater Pegasus & Athena Silver Coin 300 Bc Ngc Choice Vf
 • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike
 • Ancient Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin (440-404 Bc) Ngc Choice Au
 • Attica Athens Athena Owl Ar Tetradrachm Silver Coin 440-404 Bc. Ngc Choice Au
 • Ancient Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin (440-404 Bc) Ngc Choice Au
 • Ancient Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin (440-404 Bc) Ngc Choice Xf
 • Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin 440-404 Bc. Ngc Choice Au 5/5 Strike